Mgr. Petra Lidmilová

Petra Lidmilová Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2000 - 2010 působila jako firemní právník ve stavební společnosti. Od roku 2010 působí v advokacii jako advokátní koncipientka. Ve své koncipientské praxi se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a rodinného práva.

V roce 2012 absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů České republiky, Workshop modelových mediačních situací u Asociace mediátorů České republiky, a koncem téhož roku úspěšně ukončila kurz Výcvik v mediaci pořádaný Právnickou a Pedagogickou falultou Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 absolvovala vzdělávací kurz Prohlubování mediačních dovedností pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V květnu 2013 úspěšně složila zkoušku mediátora na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Od 1. srpna 2013 je zapsána v seznamu medátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. 

Své dosavadní znalosti a zkušenosti nadále rozšiřuje dalším vzděláváním (v dubnu 2014 např. absolvovala workshop Rodinná mediace u Asociace mediátorů ČR).