Kdo je mediátor?

vytisknout

Mediátor je odborník na komunikaci, který je školený v pomoci lidem, aby vzájemně pochopili své jedinečné, ale mnohdy odlišné názory na stejnou věc. Využívá přitom metody vycházející z oblastí řešení konfliktů a mezilidské komunikace. Právě podpora a obnovení komunikace mezi spornými stranami je jedním z cílů mediace a předpokladem úspěšného řešení jejich konfliktu.

Mediátor je vždy nestranný. Jakýkoliv vztah k jedné nebo sruhé straně sporu mediátora bez dalšího vylučuje z možnosti vést pro strany sporu mediační jednání.

Mediátor nerozhoduje, kdo má pravdu a kdo ne, mediátor nenavrhuje žádná řešení. Úkolem mediátora a cílem mediace je pomoci účastníkům mediace v nalezení takového společného řešení jejich problému, které bude pro obě strany sporu spravedlivé a smysluplné.

Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.