Historie Centra pro mediaci

CENTRUM PRO MEDIACI BRNO bylo založeno začátkem roku 2012 jako sdružení nezávislých mediátorek ve snaze společnými silami propagovat mediaci a zpřístupnit ji co největšímu počtu zájemců. V současné době sdružuje tři mediátorky, přičemž všechny jsou zapsané v Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Všechny mediátorky úzce spolupracují s Asociací mediátorů ČR (AMČR) a hlásí se k jejímu Etickému kodexu mediátora AMČR. Mediátorky pracují téměř vždy ve dvojici (tzv. komediace), což s sebou přináší mnoho výhod jako např. spolupráce mediátorů různých profesí, rychlejší a dynamičtější průběh mediace.

kontakty

mapa
třída kpt. Jaroše 26
602 00 Brno


mediace@cm-brno.cz
kontaktní formulář

Naše MOTTO

Albert Einstein

Nemůžeme vyřešit problém pomocí stejného způsobu uvažování, který jsme použili, když jsme jej vytvořili.

Albert Einstein

Spolupráce

Asociace mediátorů ČR
Radoušová Ptáček legal